Kontakt - ENERGOBIOGAZ Spółka Akcyjna

Repair
Title
Przejdź do treści
Created with
WebSite X5
EnergoBioGaz
S.A.
Kontakt
Energobiogaz S.A.
Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 301427062
NIP: 7811850500
KRS: 0000355992


Kapitał zakładowy w kwocie 5.000.000,00 złotych, w całości wpłacony
Adres
ul. Kilińskiego 34
40-062 Katowice
Poland
Telefon / e-Mail
+48 32 257 17 79

biuro@energobiogaz.pl
Created with
WebSite X5
Wróć do spisu treści