ENERGOBIOGAZ Spółka Akcyjna

Repair
Title
Przejdź do treści
Created with
WebSite X5
EnergoBioGaz
S.A.
Energobiogaz S.A.
O Firmie

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 301427062
NIP: 7811850500
KRS: 0000355992

Kapitał zakładowy w kwocie 5.000.000,00 złotych, w całości wpłacony

Created with
WebSite X5
Wróć do spisu treści